Mises o ekonomii

„Nieszczęście naszych czasów polega właśnie na tym, że panuje powszechna niewiedza dotycząca roli, jaką polityka wolności gospodarczej odgrywała w postępie technologicznym przez ostatnie dwieście lat. Ludzie padli ofiarą złudzenia, że udoskonalenie metod produkcji zbiegło się w czasie z polityką laissez faire tylko przez przypadek. Wprowadzeni w błąd przez marksistowskie mity uważają, że nowoczesny przemysł pojawił […]

Nagroda Nobla w ekonomii

Skoro nagroda imienia Alfreda Nobla została również ustanowiona w dziedzinie ekonomii, nie pozostaje mi nic innego jak być w najwyższym stopniu wdzięcznym za wybór mojej osoby jako jednego z jej laureatów. Podobnie wszyscy ekonomiści mają powód, by być zobowiązanym Szwedzkiemu Bankowi Narodowemu za uznanie, że przedmiot ich zainteresowania jest godny takiego uhonorowania. Muszę jednak przyznać, […]

Sprzeczność wewnętrzna etatyzmu

„1. Jedynym pewnym sposobem obrony przed agresją, przemocą i przymusem jest podporządkowanie się ogromnemu, monopolistycznemu aparatowi agresji, przemocy i przymusu. 2. Jedynym pewnym sposobem obrony swoich praw własności jest podporządkowanie się przymusowemu podmiotowi którego reprezentanci nie posiadają żadnego z aktywów składających się na ten podmiot, a mimo to przypisują sobie prawo wywłaszczenia dowolnego prywatnego właściciela […]

Jean-Baptiste Say

„(…) rząd wcale nie jest niezbędnym elementem organizacji społecznej.” ~ Jean-Baptiste Say, 2003. Oeuvres Complètes, IV. Leçons d’Economie Politique, s. 101. „Czy mężczyzna bije kobietę na ulicach, czy złodziej włamuje się do sklepu; całe społeczeństwo będzie próbowało ująć przestępcę (…) w przypadku sporu pomiędzy dwoma kupcami: obaj wskażą sędziów. Sędziowie zaś orzekną i kwestia sporna […]

H. L. Mencken

Państwowe prześladowanie i uciskanie jednostki będzie trwało tak długo, jak ludzie będą godzić się z propagowaną od zamierzchłych czasów teorią, że sprzeciw wobec kradzieży dokonywanej przez nieślubnego syna kochanki bratanka sekretarza arcybiskupa jest grzechem przeciwko Duchowi Świętemu. ~ H. L. Mencken

Co znaczy słowo „liberalizm”?

„Kiedy ja używam słowa”, powiedział Humpty Dumpty dość srogo, „oznacza ono dokładnie to, co chcę by oznaczało – nie mniej, nie więcej.” „Pytanie brzmi,” odparła Alicja, „czy możesz sprawić by słowa oznaczały tak wiele różnych rzeczy.” „Pytanie brzmi,” odpowiedział Humpty Dumpty, „kto tu rządzi – to wszystko.” ~ Lewis Carroll, Przygody Alicji Po Drugiej Stronie […]

Klasyczny liberalizm a JKM

„Libertarianin tym właśnie różni się od konserwatywnego liberała, że nie robi z siebie nieustannie idioty w imię niedorzecznej idei, wg której wszystko co robi niedemokratyczna władza jest z definicji lepsze od tego, co robi władza demokratyczna. Konserwatywny liberał będzie nieustannie wskazywał, że autokrata Hitler nie wiedział o Holokauście, że Putin nie jest na Ukrainie agresorem, […]

Rostowski o deflacji

„Zdaniem niektórych ekonomistów, deflacja może wkrótce opanować światową gospodarkę, jeżeli przeciwdziałania polegające na pobudzaniu inflacji nie zostaną szybko podjęte. Pomijając fakt, iż zarówno strefa euro, jak i Wielka Brytania są jeszcze odległe od deflacji (obecnie inflacja wynosi ok. 2%), twierdzenie, że deflacja musi koniecznie doprowadzić do samonapędzającej się depresji, jest błędne. (…) Dla przykładu, doświadczyliśmy spadku cen nominalnych w branży komputerowej […]

Prawo naturalne a prawo konwencjonalne

„Reguły prawa wyodrębniają się od reszty reguł pod tym względem, że odczuwa się je i uważa za zobowiązania jednej osoby oraz uprawnione roszczenia innej. Reguły te znajdują swoją sankcję nie tylko w motywach natury psychologicznej, ale także w określonym społecznym mechanizmie wiążącej siły, opartym [...] na wzajemnej zależności i wyrażającym się w równoważącym się szeregu […]