Deklaracja Praw Wirginii

Artykuł 1. Wszyscy ludzie są z natury jednakowo wolni i niezależni oraz posiadają pewne przyrodzone prawa. Z chwilą powstania społeczeństwa niemożliwe jest odebranie tych praw przyszłym pokoleniom na podstawie jakiejkolwiek konwencji. Prawa te obejmują prawo do życia i wolności osobistej, do środków zdobywania i posiadania własności, oraz do dążenia i osiągania szczęścia i bezpieczeństwa. Artykuł 2. Wszelka władza […]

Dojrzała demokracja

Doskonałem przykładem jest jedna z najdojrzalszych europejskich demokracji – Szwecja. Tylko 36% dorosłych Szwedów utrzymuje państwo swoją pracą. 7% jest samozatrudniona, 29% pracuje w sektorze prywatnym, a 27% w sektorze publicznym (który jest w znacznej mierze utrzymywany z podatków płaconych przez sektor prywatny). 34% społeczeństwa żyje na koszt państwa i w ogóle nie pracuje, 3% jest […]

Przyszłość

Politycy myślą o kolejnych wyborach (jak bardzo skupieni są na zdobyciu władzy pokazuje choćby nagły atak miłości Komorowskiego do JOW-ów). Wyborcy natomiast są po pierwsze najzwyczajniej w świecie niekompetentni i merytorycznie nieprzygotowani (państwowa „edukacja” zresztą ich ogłupia jeszcze bardziej), a po drugie nawet gdyby byli najzdolniejszymi, najmądrzejszymi i najodpowiedzialniejszymi ludźmi na świecie, to i tak […]