Deklaracja Praw Wirginii

Artykuł 1. Wszyscy ludzie są z natury jednakowo wolni i niezależni oraz posiadają pewne przyrodzone prawa. Z chwilą powstania społeczeństwa niemożliwe jest odebranie tych praw przyszłym pokoleniom na podstawie jakiejkolwiek konwencji. Prawa te obejmują prawo do życia i wolności osobistej, do środków zdobywania i posiadania własności, oraz do dążenia i osiągania szczęścia i bezpieczeństwa. Artykuł 2. Wszelka władza […]

Dojrzała demokracja

Doskonałem przykładem jest jedna z najdojrzalszych europejskich demokracji – Szwecja. Tylko 36% dorosłych Szwedów utrzymuje państwo swoją pracą. 7% jest samozatrudniona, 29% pracuje w sektorze prywatnym, a 27% w sektorze publicznym (który jest w znacznej mierze utrzymywany z podatków płaconych przez sektor prywatny). 34% społeczeństwa żyje na koszt państwa i w ogóle nie pracuje, 3% jest […]

Przyszłość

Politycy myślą o kolejnych wyborach (jak bardzo skupieni są na zdobyciu władzy pokazuje choćby nagły atak miłości Komorowskiego do JOW-ów). Wyborcy natomiast są po pierwsze najzwyczajniej w świecie niekompetentni i merytorycznie nieprzygotowani (państwowa „edukacja” zresztą ich ogłupia jeszcze bardziej), a po drugie nawet gdyby byli najzdolniejszymi, najmądrzejszymi i najodpowiedzialniejszymi ludźmi na świecie, to i tak […]

Sekularna prawica i prawo naturalne

Klasyczny liberał zwykle ma problem z podziałem na prawicę i lewicę, bo i lewica, i prawica są wolności indywidualnej wrogami. Lewica ma tendencje do rozciągania sfery zmonopolizowanej i regulowanej przez państwo do granic absurdu (zastępując społeczeństwo obywatelskie biurokracją), z kolei prawica ma tendencje do umacniania etatyzmu (i żyjących z niego grup interesu) w kilku dziedzinach, […]

J.S. Mill o różnorodności

„What has made the European family of nations an improving, instead of a stationary portion of mankind? Not any superior excellence in them, which, when it exists, exists as the effect not as the cause; but their remarkable diversity of character and culture. Individuals, classes, nations, have been extremely unlike one another … their attempts […]

Otwarte granice

  W dobie konfliktów pomiędzy rodzimymi mieszkańcami bogatów krajów europejskich a imigrantami z biednych krajów Afryki i Bliskiego Wschodu, coraz częściej możemy usłyszeć, że granice są zbyt otwarte, że powinno być więcej pozwoleń na pracę/mieszkanie/odwiedzanie, że powinna być pilniej egzekwowana legislacja (nie śmiałbym tego nazywać „prawem”) dotycząca imigracji. W tą antyimigracyjną nutę grają już nie tylko partie […]

Bibliografia Anthonego de Jasaya

KSIAŻKI „The State” Online: econlib.org, oll.libertyfund.org Wydania: Basil Blackwell, Oxford 1985; Liberty Fund, Indianapolis January 9, 2014 Tłumaczenia: – Hiszpańskie: El Estado. La Logica del Poder Politici. Madrid 1993 – Francuskie: L’Etat, la logique du pouvoir politique. Paris 1994 – Węgierskie: 2002 Spis treści: Preface Author’s Note Introduction 1. The Capitalist State 1.1 Violence, Obedience, Preference 1.2 Title […]