Anthony de Jasay o dobrach publicznych

Drukuj

Anthony de Jasay

Innym rozwiązaniem [problemu dóbr publicznych - przyp. mój] jest stan natury, w którym państwo albo nie interweniuje (albo nie ma państwa), a każdy wkład w produkcje dóbr publicznych jest dobrowolny. Obiegowy pogląd w ekonomii głównego nurtu utrzymuje, że dobrowolne wkłady byłyby nieracjonalne; stąd dobro publiczne albo nie mogłoby być wyprodukowane w ogóle, albo tylko do nieoptymalnego poziomu. Kryteria optymalność są kontestowane, ale nie jest to miejsce na odkrywanie tej konkretnej kontrowersji. Dla bieżącej potrzeby, czego potrzebujemy to rozluźnienie powszechnej opinii odnośnie dobrowolnych wkładów, jako będących koniecznie niewystarczających lub zerowych. Jest niewłaściwym typem rozumowania a prori negowanie możliwości, że niektóre jednostki przywiązują wystarczająco wysoką „użyteczność” do dobra publicznego, aby raczej ponieść wkład w jego koszt, niż pozwolić mu upaść całkowicie, biorąc pod uwagę niezbędne prawdopodobieństwo, że wystarczająca liczba innych poniesie wkład z tego samego powodu. Tajemnicą tego dobrowolnego rozwiązania jest uzależnienie się każdego z ponoszących wkład od wzajemnego prawdopodobieństwa, że każdy zawrze układ z innymi zachowywującymi się w odpowiedni sposób – prawdopodobieństwo, które służy jako podstawa równowagi koordynacyjnej bądź konwencji.”

— Anthony de Jasay, On the Monopoly of Rule Enforcement

Czytaj również