Rasizm

Drukuj

Ayn Rand o instynkcie plemiennym

„Rasizm to najniższa, najprymitywniejsza postać kolektywizmu. Jest to pogląd przypisujący genetycznemu pochodzeniu człowieka znaczenie moralne, społeczne lub polityczne, pogląd, że cechy umysłowe i charakterologiczne człowieka są wytwarzane i przekazywane przez wewnętrzną chemię jego ciała. W praktyce oznacza to, że człowieka należy sądzić nie według jego charakteru, ale według charakterów i uczynków zbiorowości jego przodków”.

— Ayn Rand, „Cnota egoizmu”

PS. To samo można napisać o każdym szowinizmie. Jedynym usprawiedliwionym moralnie użyciem przemocy jest obrona. Na pohybel wszystkim agresorom.

Czytaj również