Bogaci się bogacą, biedni biednieją…

Drukuj

logic-we-can-believe-in-spock-2012-meme

Mówi się, że kapitalizm sprawia, że bogaci się bogacą a biedni biednieją jeszcze bardziej. Trzy dekady temu Chiny wprowadziły ledwie namiastkę kapitalizmu, a dokonał on tam cudów. W 1981 r. 65% populacji Chin żyło poniżej $1 dziennie, w 2007 r. ten odsetek wynosił 4%. Czyż można być jeszcze bardziej odpornym na fakty i logiczne rozumowanie niż ludzie, którzy wciąż głoszą, że kapitalizm sprawia, że biedni mają się gorzej?

Czytaj również