Wydatki militarne

Drukuj

Bryan Caplan o wydatkach militarnych

Jan Ting: Czy jesteś zwolennikiem zlikwidowania armii USA ze względu na fakt, że jesteś tak przekonany do nieużywania jej? Czy to nie jest logiczny wniosek Twojej wypowiedzi?

Bryan Caplan: Odpowiedzią jest zdecydowane być może. Oto dlaczego tak uważam: często jest tak, że kraje mają wojenne problemy ponieważ mają wojsko. Związek Sowiecki był zagrożony ryzykiem ponieważ Armia Czerwona była potężna. Kiedy Armia Czerwona upadła, Związek Sowiecki stał się bezpieczniejszy ponieważ przestał być przerażający i straszny dla innych krajów. Inne kraje przestały się bać o swoje życie. To proste – często prawdopodobnym jest, że jednostronne rozbrojenie może zredukować ryzyko z jakim kraj się zmaga. I zauważ, że to wcale nie oznacza, że musisz mieć demokracje po drugiej stronie. Komunistyczne Chiny ciągle były na granicy Związku Sowieckiego. Rozbroili się. Nie zostali zaatakowani z zaskoczenia przez komunistyczne Chiny. Jako ogólna zasada, bycie bardziej uzbrojonym nie zawsze sprawia, że jesteś bezpieczniejszy. Często sprawia, że jesteś mniej bezpieczny, bo to prowokuje inne kraje, złości je. Więc powiedziałbym, że jest bardzo dobrym pomysłem, aby USA znacząco zredukowały swoje wydatki wojskowe i przynajmniej zobaczyły co wtedy się stanie. Uważam, że jest całkiem prawdopodobne, iż otrzymalibyśmy przynajmniej tak dobry rezultat, jaki Szwajcarzy mają: mianowicie, ponieważ nikt się ich nie boi, nikt ich nie niepokoi.

Czytaj również