Regulacja

Drukuj

Curzon-Price o regulacji

„Stały napływ regulacji jest oficjalnie wynikiem ochrony ludzi, zwierząt i środowiska przed niebezpieczeństwem. Jednakże proces polityczny, w którym ochrona przed niebezpieczeństwem staje się regulacją, jest „przechwytywany” przez zainteresowanych dostawców, którzy dostrzegają korzyści we wprowadzeniu danej regulacji. Gdy już powstanie taki „sztucznie chroniony rynek”, jego beneficjenci stają się potężnymi lobbystami na rzecz jego utrwalenia. Zjawisko to jest znane jako „pogoń za rentą” i jest przedmiotem wielu badań naukowych oraz debaty akademickiej.”

— Victoria Curzon-Price, „Nieuzbrojeni bandyci”

Bandyci w akcji: tu i tu.

Czytaj również