Dlaczego wciąż powinniśmy czytać Hayeka?

Drukuj

John Taylor , znany z reguły Tyalora i oskarżenia rządu o wywoływanie kryzysu, został zaproszony na wygłoszenie wykładu hayekowskiego na Duke University, na którym podał powody dla których wciąż warto czytać Hayeka. Wykład mówi o przewagach gospodarki opartej na zasadach w przeciwieństwie do gospodarki opartej na wajchach rządowych i centralnym planowaniu. Prof. Taylor tłumaczy także, że obecna stagnacja gospodarcza i ślimacze wyjście z recesji (w przeciwieństwie do wszystkich poprzednich recesji) wynika z drastycznego odejścia od „pierwszych zasad”. Jakie to zasady ma na myśli Taylor?

Chodzi oczywiście o zasady wolności gospodarczej, które tak zostały przez niego sformułowane:

„Jednostki, rodziny i przedsiębiorcy są wolni w podejmowaniu decyzji w granicach przewidywalnych ram polityczno-prawnych opartych na praworządności wraz z silnymi bodźcami wynikającymi z oparcia na systemie rynkowym i wyraźnie ograniczonej roli rządu.”

Namiary na filmik via blog prof. Petera Boettke.

Czytaj również