Hazlitt przewidział kryzys

Drukuj

Hazlitt

„Orędownicy hipotek gwarantowanych przez rząd zapominają również, że ostatecznie pożycza się realny kapitał, którego podaż jest ograniczona, i że pomagają określonemu pożyczkobiorcy B kosztem pewnego nieokreślonego pożyczkobiorcy A. Gwarantowane przez rząd hipoteki na zakup domu, zwłaszcza gdy żąda się jedynie nieznacznej pierwszej wpłaty albo nie żąda się jej w ogóle, w nieunikniony sposób prowadzą do większej niż w innych przypadkach liczby kredytów nieściągalnych. Zmuszają wszystkich podatników do subwencjonowania pożyczek nadmiernie ryzykowanych oraz do pokrywania strat. Zachęcają ludzi, by „kupowali” domy, na które w rzeczywistości ich nie stać. Mogą w końcu doprowadzić do nadmiernej – w stosunku do innych dóbr – podaży domów. Przejściowo dostarczają budownictwu zbyt silnych bodźców, zwiększają ponoszone przez wszystkich (także tych, którzy kupują domy za pożyczki hipoteczne gwarantowane przez rząd) koszty budowy, mogą zmylić branżę budowlaną, prowadząc do nadmiernego jej rozwoju, który ostatecznie okaże się kosztowny. Mówiąc krótko, w długim okresie nie zwiększają całkowitej produkcji narodowej, ale zachęcają do błędnych inwestycji.”

— Henry Hazlitt, Ekonomia w jednej lekcji, Instytut Misesa, str. 31

Czytaj również