Jasay o hobbesowskiej hipotezie

Drukuj

Jasay

Dowody empiryczne

W toku swojej historii ludzkość stale przejawiała kondycję fizyczną zaklasyfikowaną jako „dolegliwość fizyczna” bądź „choroba”. Zawsze istniała — jak ująłby to Hume — „stała koniunkcja” między ludzkim życiem i chorobą.

Hobbesowska hipoteza, jakoby choroba była koniecznym warunkiem przetrwania gatunku ludzkiego, ma silne wsparcie empiryczne. Nigdy nie została sfalsyfikowana.

W toku swojej historii ludzkość stale przejawiała kondycję społeczną zaklasyfikowaną jako „rząd” bądź „państwo”. Zawsze istniała — jak ująłby to Hume — „stała koniunkcja” między ludzkim społeczeństwem a rządem.

Hobbesowska hipoteza, jakoby rząd był koniecznym warunkiem życia społecznego, ma silne wsparcie empiryczne. Nigdy nie została sfalsyfikowana.

Argumenty na rzecz zapobiegania czy zwalczania chorób są zdecydowanie błędne i mogą być niebezpieczne. Często są one wysuwane przez naiwne osoby z niewielkim zrozumieniem rzeczywistości.

Argumenty na rzecz sprzyjania zdolności społeczeństwa do ewoluowania w kierunku anarchicznych porządków oraz do życia z mniejszym czy brakiem rządu są ewidentnie chybione i mogą być niebezpieczne. Często są one wysuwane przez naiwne osoby z niewielkim zrozumieniem rzeczywistości.

– Anthony de Jasay, rozd. V pt. „Empirical Evidence”Justice and Its Surroundings

Czytaj również