Ludwig von Mises o kosmopolityzmie

Drukuj

Ludwig_von_Mises

„Polityka wewnętrzna liberalizmu oraz jego polityka zagraniczna mają ten sam cel: pokój. Dąży do pokowej współpracy tak między narodami, jak i wewnątrz każdego narodu. […] Ostatecznym ideałem, jaki przyświeca liberalizmowi, jest doskonała współpraca całej ludzkości […] Myślenie to jest kosmopolityczne i ekumeniczne: obejmuje wszystkich ludzi i cały świat. W tym sensie liberalizm jest humanizmem, a liberał —obywatel świata — kosmopolitą”.

— Ludwig von Mises, Liberalizm w tradycji klasycznej, Arcana, Kraków, 2004, s. 145―147.

Czytaj również