Marek Góra o polityce

Drukuj

Marek_Gora

„Polityka koncentruje się na „tu i teraz”, podczas gdy interes społeczny dotyczy tak „tu i teraz”, jak i „jutra”. Nie ma skutecznych mechanizmów równoważących te dwa horyzonty działania. Wygrywa ten pierwszy, bo zawsze zbliżają się jakieś wybory.”

— prof. Marek Góra (za liberte.pl)

Na marginesie, świetna, choć przygnębiająca, uwaga o systemie emerytalnym:

„Pod koniec XIX w., gdy wiek emerytalny był (w Niemczech) na poziomie 65, a początkowo nawet 70 lat, średnie dalsze trwanie życia było poniżej 50 lat! – Dzisiaj sięga prawie 80. Jednocześnie dzisiejszy faktyczny wiek przechodzenia na emeryturę wynosi w Europie ok. 60 lat. To absurd. Nie uda się tego szybko zmienić, ale w horyzoncie 20-30 lat wiek emerytalny będzie podniesiony do jakiś 75 lat. Nie ma od tego ucieczki. Nota bene nawet dużo mniejsze opóźnienie przejścia na emeryturę, do 67-69 lat powoduje, że ich relatywna wysokość utrzyma się na dzisiejszym poziomie.”

Czytaj również