Moje typy

Drukuj


kwiat_zycia

Antyk
(od początku dziejów do upadku Cesarstwa Rzymskiego na Zachodzie w 476 roku)

 • Gilgamesz (~27 w. p.n.e.)
 • Urukagina (~24 w. p.n.e.)
 • Biblia (~19 w. p.n.e. – 96 r. n.e.): Mojżesz (13 w. p.n.e.), Samuel (11 w. p.n.e.), Król Dawid (~1040 r. p.n.e. – 970 r. p.n.e.), Micheasz (~8 w. p.n.e.), Amos (8 w. p.n.e.), Ozeasz (8 w. p.n.e.), Izajasz (8 w. p.n.e.), Hiob (6 w. p.n.e.), Jeremiasz (7 r. p.n.e.), Jezus Chrystus (3 r. p.n.e. – 30 r. n.e.), Św. Mateusz (1 r. n.e. – ?), Św. Marek (1 r. n.e. – ?), Św. Łukasz (1 r. n.e. – ?), Św. Jan (1 r. n.e. – ?), Św. Paweł (10 r. n.e. – 67 r. n.e.)
 • Hammurabi (1792 r. p.n.e. – 1750 r. p.n.e.)
 • Rygweda (~15 w. p.n.e. – 12 w. p.n.e.)
 • Mahabharata (14 w. p.n.e. -10 w. p.n.e.)
 • Hezojd (~850 r. p.n.e. – 700 r. p.n.e.)
 • Upaniszady (~8 w. p.n.e. – 6 w. p.n.e.)
 • Homer (8 w. p.n.e.)
 • Zaratusztra (628 r. p.n.e. – 522 r. p.n.e.)
 • Laozi (6 w. p.n.e.)
 • Budda (560 r. p.n.e. – 480 r. p.n.e.)
 • Konfucjusz (551 r. p.n.e. – 479 r. p.n.e.)
 • Ajschylos (525 r. p.n.e. – 456 r. p.n.e.)
 • Sofokles (496 r. p.n.e. – 406 r. p.n.e.)
 • Sofiści: Antyfont (~480 r. p.n.e. – 411 r. p.n.e.), Hippiasz (5-4 w. p.n.e.)
 • Sokrates (~470 r. p.n.e. – 399 r. p.n.e.)
 • Tukidydes (460 r. p.n.e. – 400 r. p.n.e.)
 • Demokryt (460 r. p.n.e. – 370 r. p.n.e.)
 • Platon (429 r. p.n.e. – 347 r. p.n.e.)
 • Arystoteles (384 r. p.n.e. – 322 r. p.n.e.)
 • Mencjusz (371 r. p.n.e. – 289 r. p.n.e.)
 • Euklides (365 r. p.n.e. – 300 r. p.n.e.)
 • Zenon z Kition (~335 r. p.n.e. – 263 r. p.n.e.)
 • Archimedes (~287 r. p.n.e. – 212 r. p.n.e.)
 • Cyceron (106 r. p.n.e. – 43 r. p.n.e.)
 • Katon Młodszy (95 r. p.n.e. – 46 r. p.n.e.)
 • Wergiliusz (70 r. p.n.e. – 19 r. p.n.e.)
 • Tytus Liwiusz (59 r. p.n.e. – 17 r. n.e.)

Nowa Era
(narodziny Jezusa Chrystusa ok. 8–4 r. p.n.e)

 • Plutarch (46-125)
 • Epkitet (55-135)
 • Tacyt (56-120)
 • Marek Aureliusz (121-180)
 • Galen (129-199)
 • Gajusz (130-180)
 • Orygenes (185-254)
 • Plotyn (205-270)
 • Ambroży z Mediolanu (339-397)
 • Św. Augustyn (354-430)
 • Kalidasa (5 w. n.e.)
 • Anicius Manlius Severinus Boethius (470-524)

Średniowiecze
(od 476 roku do odkrycia Ameryki w 1492 roku)

 • Benedykt z Nursji (480-547)
 • Mahomet (570-632)
 • Beda Czcigodny (672-735)
 • Beowulf (8 w. n.e.)
 • Abu Bakr Muhammad ibn Zakarijja ar-Razi [Rhazes] (865-923)
 • Chorał gregoriański (9 w. n.e. – 10 w. n.e.)
 • Anzelm z Canterbury (1033-1109)
 • Al Ghazali (1058-1111)
 • Awerroes (1126-1198)
 • Mojżesz Majmonides (1135-1204)
 • Snorre Sturlason (1179 – 1241)
 • Franciszek z Asyżu (1181-1226)
 • Burnt Njal (13 w. n.e.)
 • Magna Charta Libertatum [Magna Carta] (1215)
 • Św. Tomasz z Akwinu (~1225–1274)
 • Dante Alighieri (1265-1321)
 • Francesco Petrarca (1304-1374)
 • John Wycliffe (1330-1384)
 • Geoffrey Chaucer (1340-1400)
 • Jan Huss (1372-1415)
 • Girolamo Savonarola (1452-1498)
 • Erazm z Rotterdamu (~1466-1536)
 • Niccolò Machiavelli (1469-1527)
 • Mikołaj Kopernik (1473-1543)
 • Salamanka: Francisco de Vitoria (1483–1546), Domingo de Soto (1494–1560), Luis de Molina (1535–1600),  Francisco Suárez (1548–1617), Giovanni Botero (1544–1617)
 • Marcin Luter (1483-1546)
 • Huldrych Zwingli (1484-1531)

Czasy nowożytne
(od 1492 roku do wybuchu I wojny światowej w 1914 roku)

Renesans
(od 1492 do końca wojny trzydziestoletniej w 1648)

 • Chorał luterański (16 w. n.e.)
 • Jan Kalwin (1509-1564)
 • Étienne de La Boétie (1530-1563)
 • Michel de Montaigne (1533-1592)
 • Sir Edward Coke (1552-1634)
 • Johannes Althusius (1557-1638)
 • Galileusz (1564-1642)
 • William Shakespeare (1564-1616)
 • John Robinson (1575-1625)
 • Hugo Grocjusz (1583-1645)
 • Thomas Hobbes (1588-1679)
 • John Milton (1608-1674)
 • John Clarke (1609–1676)
 • John Lilburne (~1615-1657)
 • Sir Isaac Newton (1642-1727)
 • Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-1716)
 • Pierre Bayle (1647 – 1706)
 • William Wollaston (1660 – 1724)
 • Anthony Ashley Cooper, Earl of Shaftesbury (1621 – 1683)
 • Henry Rice Vaughan (1622 – 1695)
 • Blaise Pascal (1623 – 1662)
 • Algernon Sidney (1623-1683)
 • Richard Overton (1631 – 1664)
 • Baruch Spinoza (1632-1677)
 • John Locke (1632-1704)
 • Nicholas Barbon (1640-1698)
 • Richard Overton (1640-1663)
 • Sir Dudley North (1641-1691)
 • William Penn (1644 – 1718)
 • Lewelerzy (1647-1649) 
 • Pierre Bayle (1647-1706)
 • Andrew Fletcher (1655 – 1716)
 • John Trenchard (1662–1723)
 • Bernard Mandeville (1670-1733)
 • Joseph Addison (1672-1719)
 • Jean Barbeyrac (1674 – 1744)
 • Richard Cantillon (~1680-1734)
 • Johann Gottlieb Heineccius (1681–1741)

Oświecenie
(od 1648 do od Wielkiej Rewolucji Francuskiej w 1789)

 • Wigowie (1688-1988)
 • Alexander Pope (1688-1744)
 • Deklaracja praw [Bill of rights] (1689)
 • Monteskiusz (1689-1755)
 • Thomas Gordon (~1691–1750)
 • Francis Hutcheson (1694-1746)
 • Wolter (1694-1778)
 • François Quesnay (1694-1774)
 • Henry Home, Lord Kames (1696 – 1782)
 • Benjamin Franklin (1706-1790) 
 • Abbé de Mably (1709-1785)
 • David Hume (1711-1776)
 • Vincent de Gournay (1712-1759)
 • Denis Diderot (1713-1784)
 • Étienne Bonnot de Condillac (1714-1780)
 • Jean le Rond d’Alembert (1717-1783)
 • Samuel Adams (1722-1803)
 • Adam Smith (1723-1790)
 • Adam Ferguson (1723-1816)
 • Richard Price (1723-1791)
 • William Blackstone (1723-1780)
 • Immanuel Kant (1724-1804)
 • Samuel Cooper (1725-1783)
 • Anne-Robert-Jacques Turgot (1727-1781)
 • Mercy Otis Warren (1728-1814)
 • Ferdinando Galiani (1728-1787)
 • Anders Chydenius (1729–1803)
 • Edmund Burke (1729-1797)
 • George Washington (~1731-1799)
 • Catharine Macaulay (1731 – 1791)
 • Richard Henry Lee (1732-1794)
 • Joseph Priestley (1733-1804)
 • Simeon Howard (1733-1804)
 • Robert Morris (~1734-1806)
 • August Ludwig von Schlözer (1735-1809)
 • John Adams (1735-1826)
 • John Millar (1735 – 1801)
 • Patrick Henry (1736-1799)
 • Thomas Paine (1737-1809)
 • John Hancock (1737-1793)
 • Edward Gibbon (1737 – 1794)
 • Cesare Beccaria (1738-1794)
 • James Wilson (1742-1798)
 • William Findley (1742 – 1821)
 • Jakob Mauvillon (1743-1794)
 • Nicolas de Condorcet (1743-1794)
 • Thomas Jefferson (1743-1826)
 • Pierce Butler (1744-1822)
 • Tadeusz Kościuszko (1746-1817)
 • Adamantios Korais (1748-1833)
 • Jeremy Bentham (1748-1832)
 • Marie-Olympe de Gouges (1748-1793)
 • Johann Wolfgang von Goethe (1749-1832)
 • Hugo Kołłątaj (1750-1812)
 • James Madison (1751-1836)
 • Vicesimus Knox (1752 – 1821)
 • John Taylor (1753 – 1824)
 • Antoine Louis Claude Destutt de Tracy (1754-1836)
 • John Marshall (1755-1835)
 • Marie Joseph de La Fayette (1757-1834)
 • Noah Webster (1758 – 1843)
 • Mary Wollstonecraft (1759-1797)
 • Friedrich Schiller (1759-1805)
 • Henry Thornton (1760-1815)
 • Thomas Clarkson (1760 – 1846)
 • Pierre Paul Royer-Collard (1763-1845)
 • William Cobbett (1763-1835)
 • Madame de Staël (1766-1817)
 • Thomas Robert Malthus (1766-1834)
 • Benjamin Constant (1767-1830)
 • Wilhelm von Humboldt (1767-1835)
 • Jean-Baptiste Say (1767-1832)
 • Jane Haldimand Marcet (1769-1858)
 • William Emerson (1769 – 1811)
 • Jane Haldimand Marcet (1769-1858)
 • David Ricardo (1772-1823)
 • James Mill (1773-1836)
 • Deklaracja niepodległości Stanów Zjednoczonych (1776)
 • William Ellery Channing (1780-1842)
 • Charles Comte (1782-1837)
 • Daniel Webster (1782-1852)
 • John C. Calhoun (1782 – 1850)
 • Condy Raguet (1784-1842)
 • Jonathan Elliot (1784 – 1846)
 • Dominik Krysiński (1785-1853)
 • Charles Dunoyer (1786-1862)
 • Thomas Hodgskin (1787-1869)
 • François Guizot (1787-1874)
 • John Wade (1788-1875)

I Rewolucja Przemysłowa
(od 1789 r. do ok. 1850 r.)

 • John John Jay (1789-1795)
 • John Ramsay McCulloch (1789-1864)
 • Nassau William Senior (1790-1864)
 • Sarah Grimké (1792-1873)
 • Percy Bysshe Shelley (1792 – 1822)
 • Sam Houston (1793-1863)
 • Horace Say (1794-1860)
 • Augustin Thierry (1795-1856)
 • Mary Wollstonecraft Shelley (1797-1851)
 • Lord Thomas Babington Macaulay (1800-1859)
 • Edward Baines (1800–1890)
 • Charles Lane (1800–1870)
 • Claude Frédéric Bastiat (1801-1850)
 • William Leggett (1801-1839)
 • Victor Hugo (1802-1885)
 • Harriet Martineau (1802-1876)
 • Gustave de Beaumont (1802-1866)
 • Ralph Waldo Emerson (1803-1882)
 • Richard Cobden (1804-1865)
 • Ambroise Clément (1805 – 1886)
 • Alexis de Tocqueville (1805-1859)
 • William Lloyd Garrison (1805-1879)
 • Angelina Grimké (1805-1879)
 • John Stuart Mill (1806-1873)
 • Robert E. Lee (1807-1870)
 • Harriet Taylor (1807-1858)
 • Jefferson Davis (1808-1889)
 • George William Wilshere Bramwell, 1st Baron Bramwell (1808 – 1892)
 • Lysander Spooner (1808-1887)
 • Edward Miall (1809 – 1881)
 • John Prince Smith (1809-1874)
 • Karol Darwin (1809-1882)
 • William Ewart Gladstone (1809-1898)
 • Juan Bautista Alberdi (1810-1884)
 • Ludwik Wołowski (1810 – 1876)
 • John Bright (1811-1889)
 • Samuel Smiles (1812-1904)
 • Stephen Pearl Andrews (1812–1886)
 • Stephen Field (1816-1899)
 • Henry David Thoreau (1817-1862)
 • Francis Richard „Lord Elcho” Charteris, 10th Earl of Wemyss GCVO (1818 – 1914)
 • Frederick Douglass (1818-1895)
 • Jacob Burckhardt (1818-1897)
 • Gustave de Molinari (1819-1912)
 • Anselme Bellegarrigue (~1820-?)
 • Herbert Spencer (1820-1903)
 • Julius Faucher (1820-1878)
 • Julian Dunajewski (1821-1907)
 • John Elliot Cairnes (1823-1875)
 • Thomas McIntyre Cooley (1824-1898)
 • Walter Bagehot (1826-1877)
 • Pierre Émile Levasseur (1828-1911)
 • Lew Tołstoj (1828-1910)
 • Hippolyte Taine (1828-1893)
 • E.L. Godkin (1831-1902)
 • John Singleton Mosby (1833-1916)
 • Lord Acton (1834-1902)
 • Léon Walras (1834-1910)
 • Edward Stanley Robertson (1834–1923)
 • William Stanley Jevons (1835-1882)
 • Albert Venn Dicey (1835 – 1922)
 • Eugen Richter (1838-1906)
 • Viscount James Bryce (1838-1922)
 • Auberon Herbert (1838-1906)
 • John Morley, 1st Viscount Morley of Blackburn OM, PC (1838 – 1923)
 • Henry George (1839-1897)
 • Carl Menger (1840-1921)
 • William Graham Sumner (1840-1910)
 • Alfred Marshall (1842-1924)
 • Yves Guyot (1843-1928)
 • Philip Wicksteed (1844-1927)
 • Sir Frederick Pollock (1845–1937)
 • Wordsworth Donisthorpe (1847-1914)
 • John Bates Clark (1847-1938)
 • Wordsworth Donisthorpe (1847-1914)
 • Vilfredo Pareto (1848-1923)
 • Henry Elliot Malden (1849–1931)
 • Thomas Mackay (1849 – 1912)

II Rewolucja Przemysłowa
(ok. 1850 do wybuchu I wojny światowej w 1914)

 • Knut Wicksell (1851-1926)
 • Eugen von Böhm-Bawerk (1851-1914)
 • Bruce Smith (1851-1937)
 • Georg Jellinek (1851-1911)
 • Oscar Wilde (1854-1900)
 • Benjamin Tucker (1854-1939)
 • Booker T. Washington (1856-1915)
 • Christopher G. Tiedeman (1857 – 1903)
 • John A. Hobson (1858-1940)
 • Józef Milewski (1859-1916)
 • Willis Van Devanter (1859-1941)
 • Frank W. Taussig (1859-1940)
 • Friedrich Naumann (1860–1919)
 • Edwin Cannan (1861-1935)
 • Feliks Konieczny (1862-1949)
 • George Sutherland (1862-1942)
 • Frank A. Fetter (1863-1949)
 • George Santayana (1863-1952)
 • Franz Oppenheimer (1864-1943)
 • Max Weber (1864-1920)
 • Victor Yarros (1865-1956)
 • Benedetto Croce (1866-1952)
 • Włodzimierz Czerkawski (1866-1913)
 • Edward Abramowski (1868-1918)
 • Albert Jay Nock (1870-1945)
 • Jacob Hollander (1871–1940)
 • Adam Krzyżanowski (1873-1963)
 • G. K. Chesterton (1874-1936)
 • Ernest Benn (1875-1954)
 • Garet Garrett (1878-1954)
 • Leopold Staff (1878-1957)
 • H.L. Mencken (1880-1956)
 • Ludwg von Mises (1881-1973)
 • John J. Lalor (~1881-1899)
 • John T. Flynn (1882-1964)
 • Clarence Manion (1883 – 1967)
 • Joseph Schumpeter (1883-1950)
 • José Ortega y Gasset (1883-1955)
 • William Rappard (1883-1958)
 • Max Eastman (1883-1969)
 • Alexander Rüstow (1885-1963)
 • Frank H. Knight (1885-1972)
 • Benjamin Anderson (1886-1949)
 • Isabel Paterson (1886-1961)
 • Władysław Tatarkiewicz (1886-1980)
 • Rose Wilder Lane (1886-1968)
 • Frank Chodorov (1887-1966)
 • Henry Grady Weaver (1889-1949)
 • Kazimierz Ajdukiewicz (1890-1963)
 • Richard von Strigl (1891-1942)
 • Michael Polanyi (1891-1976)
 • Walter Eucken (1891-1950)
 • John Ronald Reul Tolkien (1892-1973)
 • Jacob Viner (1892-1970)
 • Bernhard Knollenberg (1892 – 1973)
 • Suzanne La Follette (1893-1983)
 • Roman Ingarden (1893-1970)
 • Adam Heydel (1893-1941)
 • Henry Hazlitt (1894-1993)
 • Felix Morley (1894-1982)
 • Julian Tuwim (1894-1953)
 • Stanley Walter Alexander (1895 – 1980)
 • Antoni Słonimski (1895-1976)
 • Stanisław Cat-Mackiewicz (1896-1966)
 • Jacques Rueff (1896-1978)
 • Józef Czapski (1896-1993)
 • Ferdynand Zweig (1896-1988)
 • Pierre F. Goodrich (1896-1973)
 • John Dos Passos (1896-1970)
 • Ludwig Erhard (1897-1977)
 • Theodore Frank Thomas Plucknett (1897 – 1965)
 • William Henry Chamberlin (1897-1969)
 • C. S. Lewis (1898-1963)
 • V. Orval Watts (1898-1993)
 • Leonard Read (1898-1983)
 • Lionel Robbins (1898-1984)
 • Wilhelm Röpke (1899-1966)
 • Friedrich Hayek (1899-1992)
 • Alfred Schütz (1899-1959)
 • William Harold Hutt (1899-1988)
 • Jan Lechoń (1899-1956)
 • Gottfried Haberler (1900-1995)
 • Zbigniew Mehoffer (1900-1985)
 • Aaron Director (1901-2004)
 • Raoul Berger (1901-2000)
 • Michael Oakeshott (1901-1990)
 • Józef Mackiewicz (1902 – 1985)
 • Oskar Morgenstern (1902-1977)
 • Paul Rosenstein-Rodan (1902-1985)
 • Fritz Machlup (1902-1983)
 • Karl Popper (1902-1994)
 • Jerzy Zawieyski (1902-1969)
 • Bertrand de Jouvenel (1903-1987)
 • Caroline Robbins (1903-1999)
 • Alan Paton (1903-1988)
 • George Orwell (1903-1950)
 • John Chamberlain (1903-1995)
 • John Hicks (1904-1989)
 • Witold Gombrowicz (1904-1969)
 • Julian Stryjkowski (1905-1996)
 • Raymond Aron (1905-1983)
 • F.A. Harper (1905-1973)
 • Ayn Rand (1905-1982)
 • Stronnictwo Polityki Realnej (1905-1923)
 • Juliusz Mieroszewski (1906-1976)
 • Jerzy Giedroyc (1906-2000)
 • Ludwig M. Lachmann (1906-1990)
 • Percy L. Greaves (1906-1984)
 • Hannah Arendt (1906-1975)
 • Jacques Barzun (1907-2012)
 • H.B. Acton (1908-1974)
 • Michał Anioł Heilperin (1909-?)
 • Barry Goldwater (1909-1998)
 • Paweł Jasienica (1909-1970)
 • Frank Meyer (1909-1972)
 • Erik von Kuehnelt-Leddihn (1909-1999)
 • Sir Isaiah Berlin (1909-1997)
 • Jerzy Waldorff (1910-1999)
 • Ronald H. Coase (1910-2013)
 • George J. Stigler (1911-1991)
 • Czesław Miłosz (1911-2004)
 • Stefan Kisielewski (1911-1991)
 • Robert LeFevre (1911-1986)
 • Maurice Allais (1911-2010)
 • Milton Friedman (1912-2006)
 • Vera C. Smith (1912-1976)
 • Bruno Leoni (1913-1967)
 • Robert Nisbet (1913-1966)
 • Andrzej Bobkowski (1913-1961)

Czasy najnowsze

I wojna światowa
(1914-1918)

 • Armen A. Alchian (1914-2013)
 • William Grampp (1914-)
 • Edmund A. Opitz (1914-2006)
 • Ernest van den Haag (1914-2002)
 • Peter Thomas Bauer (1915-2002)
 • Paul McCracken (1915-2012)
 • Paul L. Poirot (1915-2006)
 • Arthur Seldon (1916-2005)
 • Jane Jacobs (1916-2006)
 • Bettina Bien Greaves (1917-)
 • Hans Scholl (1918-1943)
 • Russell Kirk (1918-1994)
 • John Hospers (1918-2011)
 • Harry V. Jaffa (1918-)
 • Kurt Richebächer (1918-2007)

Dwudziestolecie międzywojenne
(1918–1939)

 • Basil Yamey (1919-)
 • James M. Buchanan (1919-2013)
 • Jacek Woźniakowski (1920-2012)
 • Douglas C. North (1920-)
 • Thomas Szasz (1920-2012)
 • Ljubo Sirc (1920-)
 • Leopold Tyrmand (1920-1985)
 • Ronald Max Hartwell (1921-2009)
 • Stanisław Lem (1921-2006)
 • T. E. Utley (1921-1988)
 • Sophie Scholl (1921-1943)
 • Thomas C. Schelling (1921-)
 • Gerard Radnitzky (1921-2006)
 • William H. Peterson (1921-2012)
 • Gordon Tullock (1922-)
 • Edwin George West (1922-2001)
 • Hans Sennholz (1922-2007)
 • Władysław Bartoszewski (1922-)
 • Richard Pipes (1923-)
 • G. Warren Nutter (1923-1979)
 • Karl Hess (1923-1994)
 • Wiadomości Literackie (1924-1939)
 • Ralph Harris, Baron Harris of High Cross (1924-2006)
 • Leland B. Yeager (1924-)
 • Jan Paweł Gawlik (1924-)
 • Zbiegniew Herbert (1924-1998)
 • Anthony de Jasay (1925)
 • Manuel Ayau (1925-2010)
 • Margaret Thatcher (1925-2013)
 • William F. Buckley, Jr. (1925-2008)
 • Murray Rothbard (1926-1995)
 • Alan Walters (1926-2009)
 • Tadeusz Chrzanowski (1926-2006)
 • Leszek Kołakowski (1927-2009)
 • Vernon L. Smith (1927-)
 • Forrest McDonald (1927-)
 • Richard Cornuelle (1927-2011)
 • Henry Manne (1928-)
 • Peter Bernholz (1929-)
 • Ralf Dahrendorf (1929-2009)
 • Martin Luther King Jr. (1929-1968)
 • Ralph McInerny (1929-2010)
 • Mao Yushi (1929-)
 • Burton Blumert (1929-2009)
 • Barbara Branden (1929-2013)
 • Zdzisław Najder (1930-)
 • Gary S. Becker (1930-)
 • Israel Kirzner (1930-)
 • Thomas Sowell (1930-)
 • Kenneth Minogue (1930-2013)
 • Sławomir Mrożek (1930-2013)
 • Nathaniel Branden (1930-)
 • Janusz Odrowąż-Pieniążek (1931-)
 • Paul Heyne (1931 – 2000)
 • Ann P. Robson (1931-)
 • Józef Tischner (1931-2000)
 • Oliver E. Williamson (1932-)
 • Julian Simon (1932-1998)
 • Robert Mundell (1932-)
 • Elinor Ostrom (1933-2012)
 • William A. Niskanen (1933-2011)
 • Leonard P. Liggio (1933-)
 • Leonard Peikoff (1933-)
 • Marek Hłasko (1934-1969)
 • M. Stanton Evans (1934-)
 • Ron Paul (1935-)
 • Mario Vargas Llosa (1936-)
 • John Ridpath (1936-)
 • Walter E. Williams (1936-)
 • Vaclav Havel (1936-2011)
 • Jan Narveson (1936-)
 • James McClellan (1937 – 2005)
 • Robert Lucas, Jr. (1937-)
 • George Reisman (1937-)
 • Jan Winiecki (1938-)
 • Robert Nozick (1938-2002)

II wojna światowa
(1939-1945)

 • Pascal Salin (1939-)
 • Tibor R. Machan (1939-)
 • Deepak Lal (1940-)
 • Edward C. Prescott (1940-)
 • Alvin Rabushka (1940-)
 • Dominick T. Armentano (1940-)
 • Iosif A. Brodski (1940-1996)
 • Vaclav Klaus (1941-)
 • Henri Lepage (1941-)
 • Hernando de Soto (1941-)
 • Richard E. Wagner (1941-)
 • Walter Block (1941-)
 • Robert A. Levy (1941-)
 • Robert Keohane (1941-)
 • Mirosław Dzielski (1941-1989)
 • Winston C. Bush (1941-1973)
 • Antonio Martino (1942-)
 • Władimir Bukowski (1942-)
 • Lance Banning (1942 – 2006)
 • Erich Weede (1942-)
 • Richard W. Rahn (1942-)
 • Victoria Curzon-Price (1942-)
 • Robert Tollison (1942-)
 • Allan Gotthelf (1942-2013)
 • Richard Epstein (1943-)
 • Luis Crespo (1943-)
 • Charles Murray (1943-)
 • Norman P. Barry (1944-2008)
 • Llewellyn H. Rockwell, Jr. (1944-)
 • Harry Binswanger (1944-)
 • Geoffrey Brennan (1944-)
 • Robert Higgs (1944-)
 • Roger Garrison (1944-)
 • David D. Friedman (1945-)
 • Maciej Rybiński (1945 – 2009)

Okres powojenny
(od 1945)

 • Leszek Balcerowicz (1947-)
 • Boudewijn Bouckaert (1947-)
 • Frank van Dun (1947-)
 • Mark Skousen (1947-)
 • P. J. O’Rourke (1947-)
 • Samuel Edward Konkin III (1947-2004)
 • R.W. Bradford (1947-2005)
 • John N. Gray (1948-)
 • Carl Watner (1948-)
 • José Piñera (1948-)
 • Leon Louw (1948-)
 • Hans-Hermann Hoppe (1949-)
 • Andrew Bernstein (1949-)
 • David Kelley (1949-)
 • George H. Smith (1949-)
 • Roy Childs (1949-1992)
 • Bruce L. Benson (1949-)
 • Chris Tame (1949–2006)
 • Richard Branson (1950-)
 • Randall G. Holcombe (1950-)
 • Wendy McElroy (1951-)
 • Bruce Bartlett (1951-)
 • Anders Åslund (1952-)
 • Witold Kwaśnicki (1952-)
 • Robert A. Sirico (1952-)
 • Randy Barnett (1952-)
 • Lawrence W. Reed (1953-)
 • David Boaz (1953-)
 • Thomas J. DiLorenzo (1954-)
 • Steven Pinker (1954-)
 • Roderick T. Long (1954-)
 • Doug Bandow (1954-)
 • Steven Landsburg (1954-)
 • Arnold Kling (1954-)
 • Jesús Huerta De Soto (1956-)
 • Tom G. Palmer (1956-)
 • Chandran Kukathas (1957-)
 • George Selgin (1957-)
 • Donald J. Boudreaux (1958-)
 • Michael Munger (1958-)
 • Robin Hanson (1959-)
 • Hardy Bouillon (1960-)
 • Peter Boettke (1960-)
 • Mart Laar (1960-)
 • Sean Gabb (1960-)
 • Akbar Ganji (1960-)
 • Richard Salsman (1960-)
 • Andrei Shleifer (1961-)
 • Tara Smith (1961-)
 • Yaron Brook (1961-)
 • Tyler Cowen (1962-)
 • David Prychitko (1962-)
 • Daniel B. Klein (1962-)
 • Luigi Zingales (1963-)
 • Cathy Young (1963-)
 • Steven Horwitz (1964-)
 • Stephan Kinsella (1965-)
 • Álvaro Vargas Llosa (1966-)
 • Michael Huemer (1969-)
 • Bryan Caplan (1971-)
 • Thomas E. Woods, Jr. (1972-)
 • Johan Norberg (1973-)
 • Edward Stringham (1975-)
 • Robert P. Murphy (1976-)
 • Patri Friedman (1976-)
 • Christopher Coyne (1977-)
 • Peter T. Leeson (1979-)
 • Alberto Mingardi (1981-)
Czytaj również
 • Marek

  A o co w sumie chodzi Panu z tą listą?

  Bo jeżeli wymienia Pan osoby dające się zakwalifikować jako wolnościowcy, to Platon faktycznie wylatuje z listy, jako antyliberał/kolektywista.

 • Tomasz Kłosiński

  Dobre pytanie. Najpierw myślałem o liście wszystkich klasycznych liberałów/libertarian. Potem zaczałem dodawać też wszystkich inspiratorów liberalizmu (Arystoteles, Hobbes, etc). A na końcu dodałem swoich ulubionych pisarzy i ekonomistów polskich. Wygląda na to, że wyszła lista nazwisk, które odzwiercidalają po pierwsze moją biblioteczkę (zwłaszcza pogrubione nazwiska) oraz historia idei widziana oczyma polskiego klasycznego liberała od zarania cywilizacji przez średniowiecznych scholastyków, renensansowych humanistów, oświeceniowych filozofów, XIX-wiecznych liberałów, XX-wiecznych wolnorynkowych ekonomistów po współczesnych teoretyków anarchokapitalizmu.

  Po prostu „moje typy”. Lista nie jest kompletna, uzupełnię ją jeszcze o literaturę piękną, zwłaszcza polską. Inne dziedziny kultury i nauki sobie odpuczę, bo lista stałaby się nieznośnie długa. I tak już przesadziłem. :-)

 • Tomasz Kłosiński

  Co do Platona, to zjednej strony jest on inspiratorem najohydniejszych kolektywizmów, a z drugiej mam jednak do niego pewien sentyment.

  • Marek

   Gdybym był nacjonalistą, to idąc taką logiką powinienem był czuć sympatię do Dzierżyńskiego – wszak mało który Polak tylu „ruskim” dowalił :)

   A tak serio, to z czego wynika sympatia? Bo przecież byli też i inni uczniowie Sokratesa, jeżeli chodzi tylko o „wielkie nazwiska”.

   • Tomasz Kłosiński

    OK, przekonał mnie Pan, a Larry Reed z kolei przekonał mnie do wywalenia Hammurabiego. :-)

    • Marek

     A czym Hammurabi podpadł Larry’emu Reedowi?
     Hammurabi jest martwy już od około 3800 lat…
     Czy chodzi o jakieś zatargi z „poprzednich wcieleń”?

     • Tomasz Kłosiński

      Larry napisał, że nie pasuje do tej listy. Próbowałem bronić Hammurabiego, bo ten pewnie jako pierwszy wprowadził domniemanie niewinności: „§ 1 Jeśli ktoś kogoś oskarżył i rzucił nań podejrzenie o zabójstwo, zaś tego mu nie udowodnił, ten, kto go oskarżył, poniesie karę śmierci” (http://pl.wikipedia.org/wiki/Kodeks_Hammurabiego#Przyk.C5.82ady_prawne_w_Kodeksie_Hammurabiego), ale jednak mimo wszystko, troche mu brakuje do rangi „zasłużonego inspiratora liberalizmu”. Z drugiej strony nie chciałbym tak wykreślać wszystkich starożytnych autorów, bo przecież i w Biblii znajdziemy tony wątków antylibralnych i u Arystotelesa znajdziemy poparcie dla instytucji niewolnictwa. Trudno wyważyć i oddzielić cechy liberalne od antywolnościowych im głębiej zaglądamy w przeszłość.

 • Marek

  Chyba nie do końca wprost odpowiedział Pan na moje pytanie, ale przypuszczam, że L. Reedowi chodzi o brak równości wobec prawa – tzw. „izonomii” :)

  A co do listy, to oczywiście, że to są Pańskie „typy”, i trudno tutaj z czymś polemizować.
  Samemu bym tylko zasugerował, aby uczynić listę bardziej przejrzystą, skoro aż tyle pozycji, to samemu bym spróbował coś jakoś uporządkować.

  Kiedyś samemu też prowadziłem bloga, ale po jednym wpisie i zerowym odzewie się zniechęciłem. Mimo to zamierzam jeszcze kiedyś wrócić do blogowania, jak coś już w życiu osiągnę wymiernego, póki co jestem zwykłym studentem :)

  • Tomasz Kłosiński

   Właściwie to nie napisał mi dokładnie dlaczego mu Hammurabi przeszkadza. :-)

   Postaram się później listę podzielić na okresy historyczne. Dziękuję Panu za rady. Jestem niezmiernie wdzięczny. Może komuś się kiedyś przyda lista wszystkich liberałów.

   Mnie do blogowania nakręcały „lajki” facebookowe – np. Liberte wrzucało moje posty na swoją stronę fb, potem jak zdali sobie sprawę, że jestem niepoprawnym radykałem i ustopistą, to przestali. A ja już przyzwyczaiłem się i czasami jak mam wenę to napiszę kawałek tekstu, a zazwyczaj po prostu kolekcjonuję tutaj liberalne cytaty, żeby przypominać ludziom czym liberalizm jest, bo coraz częściej liberalizmem nazywa się wszystko, tylko nie wolność osobistą.

 • Marek

  » [...] jestem niepoprawnym radykałem i ustopistą [...]«

  A jakie założenia ma filozofia ustopizmu?

  :-)

 • Marek

  Co do utopijności liberalizmu, to mimo wszystko bardziej utopijny jest socjalizm, nawet w swoich łagodnych mutacjach.
  Jakość szpitali publicznych, funkcjonowanie ZUS i MOPS-ów czy szkół i uczelni państwowych nie pozostawia wątpliwości co do partactwa biurokratów.
  A przecież założenia „społecznej gospodarki rynkowej” oraz państwa „urzeczywistniającego zasady sprawiedliwości społecznej” (art. 2 konstytucji) są pociągające.
  Mimo to powstaje rozdźwięk między ‚socjalizmem realnym’ a ‚socjalizmem idealnym’ (nawiązując do ‚Kisiela’), jakiego chcieliby socjaldemokraci.
  ‚Państwo minimalne’ czy też nawet zniesienie instytucji państwa jest naprawdę mniej utopijne od założeń socjalizmu państwowego. Liberalizm to tylko dążenie, aby urzędnicy ‚odpieprzyli się’ od zwykłych ludzi – „laissez-faire”!

 • Pingback: Dlaczego liberalizm a nie libertarianizm?  | Tomasz Kłosiński()