Monteskiusz o krzywej Laffera

Drukuj

Monteskiusz

„Wolność zrodziła wysokie daniny, ale wynikiem tych nadmiernych danin jest powrót do niewoli; wynikiem zaś niewoli zmniejszenie danin.”
— Monteskiusz, „Wolność i podatki”

Czytaj również