Demokracja i liberalizm

Drukuj

Jose Ortega y Gasset o demokracji i liberalizmie

„Demokracja i liberalizm odpowiadają na dwa zupełnie odmienne pytania. Demokracja odpowiada na pytanie: Kto powinien sprawować władzę publiczną? Odpowiedź, której udziela: sprawowanie władzy publicznej należy do ciała obywatelskiego.

Liberalizm, z drugiej strony, odpowiada na pytanie: niezależnie od tego kto sprawuje władzę publiczną, jakie powinny być jej ograniczenia? Odpowiedź jest taka, że władza ta nie może być absolutna. Jednostka ma prawa, które stoją ponad jakąkolwiek ingerencją ze strony państwa.”

— José Ortega y Gasset, „Invertabrate Spain”

Czytaj również