Przyszłość

Politycy myślą o kolejnych wyborach (jak bardzo skupieni są na zdobyciu władzy pokazuje choćby nagły atak miłości Komorowskiego do JOW-ów). Wyborcy natomiast są po pierwsze najzwyczajniej w świecie niekompetentni i merytorycznie nieprzygotowani (państwowa „edukacja” zresztą ich ogłupia jeszcze bardziej), a po drugie nawet gdyby byli najzdolniejszymi, najmądrzejszymi i najodpowiedzialniejszymi ludźmi na świecie, to i tak […]

Sekularna prawica i prawo naturalne

Klasyczny liberał zwykle ma problem z podziałem na prawicę i lewicę, bo i lewica, i prawica są wolności indywidualnej wrogami. Lewica ma tendencje do rozciągania sfery zmonopolizowanej i regulowanej przez państwo do granic absurdu (zastępując społeczeństwo obywatelskie biurokracją), z kolei prawica ma tendencje do umacniania etatyzmu (i żyjących z niego grup interesu) w kilku dziedzinach, […]

J.S. Mill o różnorodności

„What has made the European family of nations an improving, instead of a stationary portion of mankind? Not any superior excellence in them, which, when it exists, exists as the effect not as the cause; but their remarkable diversity of character and culture. Individuals, classes, nations, have been extremely unlike one another … their attempts […]

Otwarte granice

  W dobie konfliktów pomiędzy rodzimymi mieszkańcami bogatów krajów europejskich a imigrantami z biednych krajów Afryki i Bliskiego Wschodu, coraz częściej możemy usłyszeć, że granice są zbyt otwarte, że powinno być więcej pozwoleń na pracę/mieszkanie/odwiedzanie, że powinna być pilniej egzekwowana legislacja (nie śmiałbym tego nazywać „prawem”) dotycząca imigracji. W tą antyimigracyjną nutę grają już nie tylko partie […]

Bibliografia Anthonego de Jasaya

KSIAŻKI „The State” Online: econlib.org, oll.libertyfund.org Wydania: Basil Blackwell, Oxford 1985; Liberty Fund, Indianapolis January 9, 2014 Tłumaczenia: – Hiszpańskie: El Estado. La Logica del Poder Politici. Madrid 1993 – Francuskie: L’Etat, la logique du pouvoir politique. Paris 1994 – Węgierskie: 2002 Spis treści: Preface Author’s Note Introduction 1. The Capitalist State 1.1 Violence, Obedience, Preference 1.2 Title […]

Radykalizm

Gdyby dawni liberałowie, krytycy merkantylistycznej monarchii absolutnej i teokratyczno-feudalnego porządku społecznego, przekładali „zdrowy rozsądek”, „umiar”, „pragmatyczność”, „konsensus” nad wolność indywidualną, jak robią to dzisiejsi liberałowie (m.in. z Liberte!), to kapitalizm i demokracja ciągle byłyby pieśnią przyszłości – utopijną fantazją kilku „nawiedzonych” filozofów politycznych. Ta zachowawcza obrona istniejących konwenansów politycznych i społecznych, myślenia o polityce, filozoficznego […]

Mises o ekonomii

„Nieszczęście naszych czasów polega właśnie na tym, że panuje powszechna niewiedza dotycząca roli, jaką polityka wolności gospodarczej odgrywała w postępie technologicznym przez ostatnie dwieście lat. Ludzie padli ofiarą złudzenia, że udoskonalenie metod produkcji zbiegło się w czasie z polityką laissez faire tylko przez przypadek. Wprowadzeni w błąd przez marksistowskie mity uważają, że nowoczesny przemysł pojawił […]

Nagroda Nobla w ekonomii

Skoro nagroda imienia Alfreda Nobla została również ustanowiona w dziedzinie ekonomii, nie pozostaje mi nic innego jak być w najwyższym stopniu wdzięcznym za wybór mojej osoby jako jednego z jej laureatów. Podobnie wszyscy ekonomiści mają powód, by być zobowiązanym Szwedzkiemu Bankowi Narodowemu za uznanie, że przedmiot ich zainteresowania jest godny takiego uhonorowania. Muszę jednak przyznać, […]

Sprzeczność wewnętrzna etatyzmu

„1. Jedynym pewnym sposobem obrony przed agresją, przemocą i przymusem jest podporządkowanie się ogromnemu, monopolistycznemu aparatowi agresji, przemocy i przymusu. 2. Jedynym pewnym sposobem obrony swoich praw własności jest podporządkowanie się przymusowemu podmiotowi którego reprezentanci nie posiadają żadnego z aktywów składających się na ten podmiot, a mimo to przypisują sobie prawo wywłaszczenia dowolnego prywatnego właściciela […]