Mit niezależności banku centralnego

„Art. 227. 1. Centralnym bankiem państwa jest Narodowy Bank Polski. Przysługuje mu wyłączne prawo emisji pieniądza oraz ustalania i realizowania polityki pieniężnej. Narodowy Bank Polski odpowiada za wartość polskiego pieniądza. 2. Organami Narodowego Banku Polskiego są: Prezes Narodowego Banku Polskiego, Rada Polityki Pieniężnej oraz Zarząd Narodowego Banku Polskiego. (…) 4. Prezes Narodowego Banku Polskiego nie […]

Janusz Korwin-Mikke jest kryptosocjalistą

„Czasem więc warto trochę stracić w sensie materialnym, by za to ludność stała się bardziej żwawa, mobilna. Czytelnicy kącika szachowego doskonale to wiedzą. Natomiast wojna sensu stricto pełni inną, bardzo ważną rolę. Warunkiem rozwoju społeczeństwa jest ewolucja: kto nie idzie naprzód, ten się cofa – jak słusznie powiedziała Królowa Kier do Alicji w Krainie Czarów. […]

Amerykański „kapitalizm”

Szaleństwo nowych przepisów, jakie od pięciu lat wprowadza administracja prezydenta Obamy, pobiło rekord w historii USA — ponad 2 tysiące tylko w ubiegłym roku. Więcej przepisów jest w drodze, a wobec zapowiedzi prezydenta iż w przypadku opozycji Kongresu będzie wprowadzał przepisy dekretami, jego prezydentura zapisze się jako ta, która spętała wolność amerykańskiej gospodarki. Dla Amerykanów, […]

Europa

Burdel – symbol europejskiego upadku „Niedawno dowiedziałem się, że już i we Włoszech zamykają burdele. O tempora, o mores! Św. Polikarp pewnie przewraca się ze zgorszenia w grobie. Cóż za haniebny upadek kultury [o co mu biega z tym Polikarpem? - przyp. mój]. Był to ostatni kraj w Europie, który jeszcze utrzymywał te przybytki, te miejsca […]

Francja – szantażystka Europy

„Les sujets de contentieux en matière fiscale ne manquent pas entre la France et la Suisse. Le ministre des Finances, Michel Sapin, se rendra à la fin du mois de juin dans la Confédération pour améliorer la coopération entre les deux pays. L’enjeu principal est de préparer le passage à l’échange automatique d’informations bancaires. La […]

Euro

Niedawno pisałem o tym, że stworzenie wielkiego, biurokratycznego, scentralizowanego, redystrybucyjnego państwa opiekuńczego obejmującego pół miliarda ludzi, to, delikatnie mówiąc, nie jest najrozsądniejszy pomysł. A wczoraj EBC pokazał nam dowód tego: „Na szczególną uwagę w dzisiejszej decyzji zasługuje obniżenie stopy oprocentowania depozytów poniżej zera. Oznacza to, że banki komercyjne będą musiały płacić za przechowywanie środków na rachunku […]

Wojna

Istnieje popularny mit, że gdyby państwa upadły, to wybuchłaby masowa wojna wszystkich ze wszystkimi. Bellum omnium in omnes. Ojcem tego mitu jest Thomas Hobbes, wielki filozof angielski doby XVII wieku, który wyłożył go w dwóch epokowych dziełach: De Cive i Lewiatan; dziełach, które po dziś są główną osią kontrowersji wokół teorii państwa. Na micie tym zbudowana jest teoria […]

Żeromski o władzy

„Wielkie bowiem potęgi — reakcja i rewolucja, wszechwładny carat i wszechpotężny proletariat — na śmierć walcząc ze sobą, sprzysięgły się na tę małą skórzaną skrzynkę. Czyhały na nią prawa osiągnięte wprost z łaski bożej i prawa materialistycznego pojmowania dziejów człowieczeństwa, prawa indywidualnej grabieży i prawa komunistycznego podziału dóbr tego świata — jako na własność zasługującą […]

Teoria własności Davida Hume’a

„Hume w przypisie swojej książki (s. 584) odrzuca Locke’owski zamiar uzasadnienia własności przez „złączenie” czyjeś pracy z zewnętrznym zasobem i nie zwraca uwagi na klauzulę „o ile pozostają jeszcze dla innych nie gorsze dobra wspólne”. Tworzy on swoją teorię w dwóch krokach. Najpierw ustala prawomocność. Społeczeństwo kształtuje się w wyniku „pierwszego przydziału” własności do „obecnego […]

Rozmowa z Anthonym de Jasayem

Poniższy tekst jest tłumaczeniem wywiadu Hartmuta Kliemta z Anthonym de Jasayem dla Liberty Fund w ramach serii „Intellectual Portrait Series”. Historia de Jasaya W latach następujących po II wojnie światowej, Sowiecka okupacja Węgier miała burzliwy wpływ na państwo i gospodarkę tego kraju. Gospodarka węgierska ulegała transformacji, społeczeństwo zmieniało się, a miejsca pracy były coraz rzadsze. W tych […]