Pokój

Drukuj

Mówią o Polsce silnej. Już dziś liczą sztaby,
Jak ją ziemią okopać, oprzeć na bagnecie.
Lecz ja, wybaczcie, bracia, pragnę Polski słabej,
Ja pragnę Polski słabej, lecz na takim świecie,
Gdzie słabość nie jest winą, gdzie już nie ma warty,
Ryglów u bram i nocą dom bywa otwarty,
gdzie dłoń nieutrudzona okrutnym żelazem
I gdzie granica wita tylko drogowskazem.

— Antoni Słonimski, O Polsce słabej, 1941

Za Adamem Michnikiem w 6 dzielnicy: https://www.youtube.com/watch?v=a3QJ_OHvzEA

Czytaj również