Typowy przeciwnik liberalizmu

Drukuj

socialdemocracy

Typowy przeciwnik liberalizmu kieruje się mniej więcej taką logiką:

1. Człowiek jest zwierzęciem społecznym – tj. nie przetrwa bez współpracy, solidarności i wzajemnej pomocy, bez społeczeństwa.

2. Jedyny racjonalny sposób organizacji społeczeństwa to państwowy przymus.

3. Liberałowie odrzucają państwowy przymus.

4. Ergo: liberałowie domagają się, aby ludzie żyli w izolacji i, w konsekwencji, wymarli.

Otóż błąd tkwi w tym, że liberałowie nie są przeciwnikami społeczeństwa jako takiego; wręcz przeciwnie, większość liberałów pisała peany na część dobrowolnej współpracy i spontanicznej organizacji społecznej. Liberałowie są przeciwnikami społeczeństwa opartego na zasadzie: pogwałcę Twoją wolność, jeśli akurat w tym momencie jest to potrzebne mi albo komuś innemu  (np. rządowi).

Czytaj również